Výroční členská schůze
Výroční členská schůze CELL se bude konat 15.12.2016 v Praze.
02|11|2016|
Nový web
Připravujeme nové webové stránky CELL.
01|11|2016|
Schůzka skupiny pro ALL
Dne 14.9.2016 se v Brně konala pracovní schůzka skupiny CELL pro léčbu ALL.
14|09|2016|
Valná hromada CELL
se konala 16.12.2015 v Praze.
16|12|2015|

Česká leukemická skupina – pro život (The CzEch Leukemia Study Group – for Life), CELL, vznikla jako nezávislá dobrovolná iniciativa různých pracovníků zabývajících se problematikou leukemií. Tato oblast je mimořádně široká a zdaleka nezahrnuje jen hematology. Na komplexní péči o nemocné s leukemiemi a na výzkumu v této oblasti se podílejí lékaři různých odborností, patologové, mikrobiologové, molekulární biologové, psychologové a další. Tyto všechny by ráda CELL sdružila pod jednou platformou - zlepšení péče o nemocné s leukemiemi v ČR a akcelerace výzkumu v této oblasti.

CELL vznikla na ustavující valné hromadě konané dne 24. 4. 2006 na Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. V současné době na různých projektech CELL spolupracují pracovníci všech velkých pracovišť v České republice a rozbíhá se i spolupráce s menšími pracovišti a se Slovenskou republikou. CELL má již nyní mimořádně silné kontakty na řadu zahraničních pracovišť a organizací a spolupráce se zahraničím je jedním ze základních priorit CELL.

Základní cíle jsou v těchto oblastech:

  • Akutní myeloidní leukemie
  • Akutní lymfoblastická leukemie
  • Chronická myeloidní leukemie
  • Chronická lymfatická leukemie
  • Podpůrná péče a léčba u leukemií (tzv. supportive care), zvl. problematika oportunních infekcí
  • Transplantace krvetvorných buněk u leukemií

Je cílem se těmto problematikám věnovat komplexně, včetně aspektů laboratorních, výzkumných a z pohledu nemocného.

Nemáme menší ambice než to, že CELL bude jednoznačně viditelnou silou na poli leukemií nejen v rámci ČR, ale i celosvětově!

Stanovy
Stáhnout stanovy CELL


---------------------------------------------------------------