Výsledky velkých studií, zásadní publikovaná doporučení a klíčové objevy v hematologii
Předmluva | číst

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Akutní myeloidní leukemie | číst

 • doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Akutní lymfoblastická leukemie | číst

 • prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
 • MUDr. Jacqueline Maaloufová

Chronická myeloidní leukemie | číst

 • MUDr. Daniela Žáčková
 • doc. MUDr. Edgar Faber
 • prof. MUDr. Jiří Mayer

Chronická lymfatická leukemie | číst

 • MUDr. Lukáš Smolej
 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Mnohočetný myelom a další
monoklonální gamapatie | číst

 • prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Ne-Hodgkinovy lymfomy | číst

 • MUDr. Ingrid Vášová

Hodgkinova choroba | číst

 • MUDr. Zdeněk Král, CSc.

Myelodysplastický syndrom | číst

 • doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Myeloproliferace | číst

 • MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Transplantace krvetvorných buněk | číst

 • MUDr. Pavel Jindra
 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Další choroby červené krevní řady | číst

 • MUDr. Libor Červinek
 • Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Další choroby bílé krevní řady | číst

 • MUDr. Libor Červinek
 • Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Další choroby trombocytární řady | číst

 • MUDr. Libor Červinek
 • Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Aplastická anémie | číst

 • MUDr. Yvona Brychtová
 • Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Podpůrná terapie v hematologii | číst

 • prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, PhD.
 • doc. MUDr. Luboš Drgoňa, CSc.
 • MUDr. Michal Kouba

Krvácivé stavy | číst

 • MUDr. Petr Smejkal
 • MUDr. Jan Blatný

Trombofilie a trombóza | číst

 • MUDr. Jaromír Gumulec
 • MUDr. Alena Buliková

Další | číst

 • prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
cheap jerseys list cheap jerseys online outlet for sale MLB Jerseys,NHL Jerseys store,NBA Jerseys,Soccer Jerseys,NCAA Jerseys